De waarde van de openbare bibliotheek - Meer publieke waarde creëren door impact assessment

Als openbare bibliotheek wilt u zoveel mogelijk publieke waarde creëren. En anders wil de subsidiegever dat wel. Alleen: wat valt daar allemaal onder, publieke waarde? En hoe brengt u de publieke waarde in kaart?

Frank Huysmans presenteert een beknopt overzicht van het denken over dimensies in de publieke waarde die openbare bibliotheken vervullen en het in kaart brengen daarvan. Aan de hand van voorbeelden laat hij zien hoe in Nederland en elders tegen ‘publieke waarde’ wordt aangekeken, welke instrumenten zijn ontwikkeld om die in beeld te brengen, en wat ervoor nodig is om deze vorm van impact assessment een vaste plek te geven in de werkprocessen van uw bibliotheek. De inzichten die dit oplevert zijn te gebruiken om de dienstverlening van de bibliotheken te verbeteren – en daarmee de publieke waarde te vergroten.